top of page
clinic-frontview.jpg
Waiting-area.jpg

คลินิกตา

คลินิกตรวจรักษาโรคตา โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ อุบัติเหตุทางตา เบาหวานขึ้นตา จอตาลอก ตาเข ตาขี้เกียจ และวัดสายตาประกอบแว่น โดยจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

เวลาทำการ

จันทร์-พุธ-ศุกร์: 17.00 - 19.30 น.
อาทิตย์: 09.00 - 12.00 น.

นัดคิวตรวจ
ผ่าน Line

@direkclinic.png

ติดต่อเรา

86 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร  053-274131

  • Facebook
bottom of page