เครื่องมือตรวจพิเศษประจำคลินิก

Optical coherence tomography

เครื่อง OCT สำหรับตรวจ
โรคต่างๆของจอประสาทตาและต้อหิน

OCT เป็นเครื่องมือตรวจพิเศษทางจักษุที่ใช้แสงเลเซอร์มาถ่ายภาพของจอประสาทตาและขั้วประสาทตา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย และการติดตามผลการรักษา

 • ใช้ถ่ายภาพจอประสาทตา
 • ใช้ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา
 • ใช้ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน
 • ใช้วัดความหนาของจุดรับภาพเพื่อประกอบการตัดสินในการรักษาโรคต่างๆของจุดรับภาพ
 • ใช้ติดตามผลการรักษาโรคจุดรับภาพตาชนิดต่างๆ และต้อหิน
AL scan optical biometer

เครื่องวัดกำลังของเลนส์เทียม
ด้วยแสงเลเซอร์

เครื่องวัดกำลังของเลนส์เทียมด้วยแสงเลเซอร์มีความแม่นยำสูงกว่าการวัดโดยใช้คลื่นเสียง แต่มีข้อจำกัดอยู่บ้างที่แสงเลเซอร์อาจผ่านต้อกระจกที่ทึบแสงมากได้ยาก (ต้อกระจกเป็นมาก) จึงไม่ควรรอให้ต้อกระจกเป็นมาก เพราะจะผ่าตัดยากและการวัดกำลังของเลนส์เทียมอาจคลาดเคลื่อนได้

 • ใช้วัดความโค้งของกระจกตา
 • ใช้วัดความยาวของลูกตา
 • มีสูตรคำนวณกำลังของเลนส์เทียมที่ทันสมัย สำหรับการผ่าตัดต้อกระจก

pentacam

เครื่อง Pentacam AXL
สำหรับตรวจกระจกตาอย่างละเอียด

Pentacam เป็นเครื่องมือตรวจพิเศษ เกี่ยวกับกระจกตาอย่างละเอียด และมีสูตรคำนวณเลนส์เทียมที่ทันสมัย

 • ใช้วัดความโค้งของกระจกตาทั้งผิวหน้าและผิวหลัง
 • สามารถวัดกำลังของกระจกตาเพื่อใช้ในการคำนวณค่าเลนส์เทียมที่จะใช้ในคนไข้ที่ผ่าต้อกระจก โดยเฉพาะในรายที่เคยทำ Lasik มาก่อน
 • ใช้คำนวณกำลังของเลนส์เทียม โดยเฉพาะคนที่จะใส่เลนส์เทียมพิเศษต่างๆ
 • ใช้วัดความกว้างของช่องหน้าลูกตา
airpuff tonometer

เครื่องวัดความดันตาแบบไม่สัมผัสตา
(ใช้ลมเป่า)

เครื่องวัดความดันตาแบบไม่สัมผัสตา

 • ใช้วัดความดันลูกตา
 • ไม่ต้องหยอดยาชา
 • สะดวก รวดเร็ว
 • ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาโดยตรง

เครื่องมือตรวจพิเศษอื่นๆ

 • เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม (แบบสวมศรีษะ)
 • เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ในรายที่ต้อขุ่นมาก และไม่สามารถวัดได้ด้วยเลเซอร์
 • เครื่องวัดความดันลูกตาแบบปากกาขนาดเล็ก(Tonopen)สำหรับคนที่ลุกนั่งที่กล้องตรวจตาไม่ได้
 • เครื่องวัดค่าสายตาด้วยระบบออโต้(ระบบคอมพิวเตอร์) และเรติโนสโคป
 • เครื่องวัดค่าสายตาจากแว่นตา(Lensmeter)