เกี่ยวกับเรา

ดิเรก-ประภัสสร จักษุคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

หลังจากจบเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางจากคณะแพทยศาสตร์ มช. ทั้ง นพ.ดิเรก และ พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา ก็ได้ทำงานเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และได้มีโอกาสไปศึกษาต่อเฉพาะทางเพิ่มเติมที่อเมริกา จากนั้นได้กลับมาทำงานที่คณะแพทย์ มช. ตามเดิม ควบคู่กับการเปิดคลินิกในปี พ.ศ.2540 ซึ่งคลินิกเดิมตั้งอยู่ที่ริมคูเมืองใกล้ประตูเชียงใหม่ แต่เนื่องจากคลินิกเดิมคับแคบ ในปี พ.ศ.2555 จึงได้ย้ายมาอยู่ถนนสามล้านใกล้ประตูสวนปรุง คลินิกใหม่มีพื้นที่กว้างขวาง มีลานจอดรถด้านหน้าคลินิกที่สามารถจอดรถได้ถึง 12 คัน มีทางลาดที่สามารถใช้ล้อเข็นพาคนไข้ขึ้นไปบนคลินิกได้ จึงให้บริการได้สะดวกมากขึ้น


การเดินทาง

 • คลินิกตั้งอยู่เลขที่ 86 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้ประตูสวนปรุง
 • ถ้ามาจากสวนสาธารณะบวกหาด ด้านในคูเมือง พอมาถึงประตูสวนปรุงให้เลี้ยวซ้ายไปทางวัดพระสิงห์ เลี้ยวไปประมาณ 50 เมตร คลินิกจะอยู่ทางซ้าย
 • ถ้ามาจากวัดพระสิงห์ ให้มุ่งหน้าไปทางทิศใต้จนกระทั่งถึงประมาณ 50 เมตรก่อนถึงประตูสวนปรุง คลินิกจะอยู่ทางขวา ติดกับโรงแรมพิงค์วิมาน หรือ


คลินิกนี้ดำเนินการโดย รศ.นพ.ดิเรก และ รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา เพื่อให้บริการในการรักษาโรคตาทั้งโรคตาที่พบบ่อย และโรคตาที่ซับซ้อน อาทิ ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาลอก อุบัติเหตุดวงตา โรคตาในเด็ก ตาเข และวัดสายตาประกอบแว่นโดยจักษุแพทย์

คลินิกเปิดเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00-19.30 น. และ อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

 • รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา มีประสบการณ์ในการผ่าตัดตามากกว่า 25 ปี (มากกว่า 25000 ตา) ตั้งแต่เทคนิคการผ่าตัดโดยวิธีสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาในประเทศไทยใหม่ อาทิ ผ่าตัดต้อกระจกและจอประสาทตา และเป็นอาจารย์ประจำและเป็นหัวหน้าหน่วยจอตาและน้ำวุ้นตาที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  • ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก ทั้งการผ่าตัดโดยการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการใช้เลเซอร์ช่วยผ่าตัดสลายต้อกระจก โดยมีเลนส์เทียมให้เลือกหลายหลายชนิด ทั้งเลนส์ดูไกลธรรมดา เลนส์เทียมแก้ไขสายตาเอียง และเลนส์เทียมชนิดดูได้ทั้งไกลและใกล้
  • ผ่าตัดโรคของจอประสาทตาและน้ำวุ้นตาที่ส่งต่อมาจากจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ อาทิ จอตาหลุดลอก เบาหวานขึ้นจอตา เลือดออกในตา พังผืดที่จุดรับภาพตา จุดรับภาพชัดเป็นรูตรงกลาง อุบัติเหตุลูกตาแตก การติดเชื้อในลูกตา ตลอดจนผ่าตัดแก้ไขภาวะเลนส์ตาเคลื่อน เศษเลนส์ตกค้าง เป็นต้น
  • เลเซอร์รักษาโรคต่างๆของตา
  • วัดสายตาประกอบแว่น
 • รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา มีประสบการณ์ในการรักษาโรคตาเข และภาวะตาขี้เกียจมามากกว่า 25 ปี ให้บริการตรวจและรักษาตาเข ซึ่งบางรายรักษาโดยการใส่แว่นตา แต่บางรายอาจต้องผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อตา